Co ma na celu ocena pracy nauczyciela?

Ocenę pracy nauczyciela przeprowadza się regularnie, bo jest ona bardzo ważna ze względu na sprawdzenie jakości nauczania. Ocenę można przeprowadzać w dowolnym czasie, ale nie wcześniej niż rok od poprzedniej oceny lub podsumowania dorobku zawodowego. Co na celu ma taka ocena? Dlaczego jest ważna?

Określenie rzeczywistych kompetencji

Przede wszystkim ocena pracy nauczyciela ma za zadanie sprawdzenie tego, w jaki sposób realizowany jest program nauczania. Oprócz tego umożliwia ona upewnienie się, w jaki sposób nauczyciel odnosi się do uczniów – a jak oni do niego. To czas także więc na to, by zbadać relacje pomiędzy nimi i określić, czy są one poprawne, czy może potrzebne jest wsparcie pedagoga szkolnego. Taka ocena jest szczególnie ważna w przypadku nauczycieli bardzo młodych stażem oraz tych, którzy swoje wykształcenie zdobyli już dawno. Zdarza się, że z racji dużego doświadczenia nauczyciel w swojej pracy wykorzystuje przestarzałe już metody. Ocena jest czasem odpowiednim do zweryfikowania tego i upewnienia się, że praca z uczniami przebiega zgodnie z przyjętymi standardami oraz realizowanym programem nauczania.

Określenie atutów i obszarów do poprawy

Na podstawie oceny pracy można ocenić mocne strony danego nauczyciela oraz wyznaczyć ewentualne obszary do poprawy. Zdarza się, że osoby, które na pierwszy rzut oka wydają się nie radzić sobie z pracą, po prostu potrzebują dodatkowego wsparcia w postaci konsultacji ze specjalistami lub dodatkowych szkoleń. Bywa też tak, że nauczyciele, którzy na pierwszy rzut oka radzą sobie ze wszystkim doskonale, także potrzebują dodatkowych szkoleń, które pomogą im stale podnosić kompetencje i uniknąć wypalenia zawodowego. W każdym zawodzie chodzi o to, by wciąż się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, która może przydać się w realizowaniu obowiązków zawodowych. Stąd też wydaje się oczywiste, że nauczyciele także muszą dbać o swój rozwój zawodowy. Ocena pracy może ich do tego zachęcić i zainspirować do podejmowania nowych działań.

Ocena kwalifikacji

Pamiętajmy też, że nauczyciel musi mieć odpowiednie kwalifikacje, by mógł on pracować z dzieci. Ocena jego pracy jest więc równocześnie oceną jego kwalifikacji i potwierdzeniem, że może on pracować z dziećmi. Często ocena ta jest wykorzystywana również do określenia możliwości awansu zawodowego lub rozszerzenia obowiązków danego nauczyciela. Ocena bywa też ważna przy przydzielaniu premii i nagród uznaniowych. Ocena ma charakter opisowy i jej podsumowaniem jest jedna z not – wyróżniająca, dobra albo negatywna. Bardzo ważne jest też to, że od otrzymanej oceny nauczyciel może odwołać się do kuratorium oświaty. Na początek dyrektor przygotowuje projekt oceny pracy nauczyciela, z którym musi zapoznać głównego zainteresowanego. Nauczyciel ma prawo do tego, by złożyć do niej zastrzeżenia i uwagi jeszcze w gabinecie dyrektora. Odwołanie do kuratorium przysługuje w przypadku, gdy ostateczna ocena (a nie sam jej projekt) nie jest zgodna z oczekiwaniami nauczyciela i uważa on, że został on oceniony w sposób nierzetelny.