Czym są kanały komunikacji marketingowej?

Marketing to pojęcie, które ściśle związane jest ze sprzedażą oraz biznesem. Wszelkie działania podejmowane w ramach marketingu są nacelowane na określenie oraz osiąganie zamierzonych celów sprzedażowych, a drogą do nich może być wybór odpowiednich kanałów komunikacji marketingowej. Kanały są bowiem uzależnione między innymi od profilu działalności danego podmiotu i w dużej mierze przekładają się na osiągany przez niego zysk.

Kanały komunikacji marketingowej

Wybór odpowiednich kanałów marketingowych zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Aby można je jednak było efektywnie zastosować konieczne jest poznanie każdego z nich. Ponadto, wybór konkretnych kanałów komunikacji marketingowej zależy od przyjętej grupy docelowej, na której skoncentrowane są podejmowane działania. Określenie wymienionych czynników pozwala zoptymalizować wykonywane czynności, zwiększyć efektywność tych działań oraz przyczynić się do sukcesu danej marki. Nie należy również zapominać o tym, że wybór konkretnych kanałów komunikacji marketingowej determinuje zastosowanie odpowiednich narzędzi. Kanały komunikacji marketingowej są zatem metodami, za pomocą których możliwa jest skuteczna komunikacja z klientem oraz oferują narzędzia, dzięki którym możliwa jest realizacja tego celu.

Kanały komunikacji marketingowej – rodzaje

Z zasady dokonuje się podziału kanałów komunikacji marketingowej na tak zwane kanały online oraz kanały offline. Wśród pierwszych z nich wymienić należy: kanały własne, social media oraz kanały płatne i darmowe. Do kanałów offline należą między innymi standy reklamowe czy ulotki.

Kanały komunikacji marketingowej – kanały online

Kanały własne danego podmiotu umożliwiają przekazywanie odbiorcy informacji, które są istotne z punktu widzenia danego podmiotu. Może to być na przykład: strona internetowa czy newsletter. I tak jak w przypadku własnych witryn czy blogów, dana marka ma pełen wpływ na zamieszczane informacje, tak w przypadku social mediów – wpływ ten jest ograniczony, ponieważ treści mogą być modyfikowane przez właściciela danej platformy. Ponadto, informacje na temat danego podmiotu mogą być w wyniku działań danego podmiotu zamieszczane w formie odpłatnej na portalach zewnętrznych lub też, pojawiać się w sieci nie z inicjatywy tego podmiotu. W tym przypadku mowa o opiniach czy recenzjach produktu, które są zamieszczane przez jego użytkowników.

Kanały komunikacji marketingowej – kanały offline

Kanały offline to bardziej tradycyjna forma marketingu, która obejmuje ulotki, broszury, standy reklamowe, katalogi, a także działania podejmowane przez sprzedawców oraz przedstawicieli handlowych. Należy pamiętać o tym, że choć szybkość i zakres przepływu informacji na temat danego podmiotu jest w tym przypadku mniejsza niż w przypadku kanałów online, to jednak efektywność tego typu działań jest niepodważalna. Wynika to przede wszystkim z możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientem oraz otrzymania od niego błyskawicznej informacji zwrotnej.