Jak napisać podanie o przeniesienie do innej klasy?

Wbrew temu co myśli wiele osób klasa w szkole nie zawsze musi być ze sobą dobrze zgrana. Istnieje wiele sytuacji, w których to pojedynczy uczeń zostaje wykluczony wśród rówieśników lub sam ma problemy z ich zaakceptowaniem. Niekiedy problemem okazuje się też być wychowawca klasy, z którym uczniowie nie mogą znaleźć wspólnego języka. Między innymi w takich sytuacjach rodzice często rozważają złożenie podania o przeniesienie dziecka do innej klasy. Tylko jak właściwie napisać takie podanie?

Jak powinno wyglądać podanie o przeniesienie do innej klasy?

Podanie o zmianę klasy dziecka przypomina trochę list z prośbą do dyrektora, dlatego też powinno się je zacząć od wprowadzenia danych adresata (dyrektor i adres szkoły) oraz daty i miejsca napisania podania. Następnie jednak należy wpisać w nim swoje imię i nazwisko, razem z adresem i numerem telefonu bądź inną formą kontaktu. Następnie można napisać po środku słowo „Podanie” i zacząć pisać swoją prośbę. Powinna być ona napisana w stylu oficjalnym (na przykład używając wyrażeń: „Chciałbym prosić” albo „Zwracam się z prośbą o”), a w treści koniecznie musi się znaleźć imię i nazwisko oraz numer pesel ucznia, który ma zostać przeniesiony. Oczywiście konieczne jest też złożenie propozycji odnośnie klasy, do której dziecko miałoby uczęszczać w przyszłości. Swoją prośbę należy też odpowiednio uzasadnić, dokładnie opisując przyczynę złożenia podania o przeniesienie do innej klasy. Dokument na końcu musi zostać czytelnie podpisany przez co najmniej jednego opiekuna dziecka.

Czym uzasadnić podanie o przeniesienie swojego dziecka?

Nie można zapomnieć o tym, że dyrektor szkoły nie przyjmie byle jakich argumentów, a problem skutkujący chęcią przeniesienia powinien być sensowny. Jednak niekoniecznie musi to być tak poważna sprawa jak znęcanie się lub wykluczenie dziecka z grupy. Czasami po prostu konieczna jest zmiana profilu ze względu na zainteresowania edukacyjne dziecka, czy też nawet umieszczenie go w klasie z bliskim przyjacielem lub krewnym.

Jak długo czekać na rozpatrzenie podania?

Wszystko jest tutaj zależne od szkoły oraz od podanego powodu przeniesienia. Dyrektor może rozpatrywać podanie kilka albo nawet kilkanaście dni, dlatego po złożeniu dokumentu w sekretariacie powinno się uzbroić w cierpliwość. Jednak często szkoła kontaktuje się z opiekunami dziecka jeszcze przed wysłaniem dokumentu, tak aby nie trzymać ich w niepewności co do podjętej decyzji. Po otrzymaniu oficjalnej odpowiedzi możliwe jest rozpoczęcie nauki w innej klasie nawet następnego dnia.