Rok szkolny w USA – struktura i system nauczania

Amerykański system szkolny znacznie różni się od polskiego. Charakteryzuje się przede wszystkim wspieraniem talentów i zainteresowań. Program nauczania różni się w zależności od stanu. Większość uczniów uczęszcza do szkół publicznych, a niewielka część do szkół prywatnych.

Struktura roku szkolnego

Rok szkolny w USA rozpoczyna się pod koniec sierpnia lub na początku września — nie ma oficjalnej daty rozpoczęcia roku szkolnego w USA. Dzieli się na dwa półrocza, które nazywa się tam „semestrami”, a kończy się w ostatnich dniach maja lub na początku czerwca — w zależności od tego, kiedy się rozpoczął.
Świadectwa wydawane są podczas trwania roku szkolnego dwukrotnie. Pod koniec roku szkolnego następują długie wakacje. Uczniowie mają również przerwę bożonarodzeniową, wiosenną i z okazji Święta Dziękczynienia.

System szkolny

Amerykański system szkolny zaczyna się od szkoły podstawowej. W zależności od okręgu szkoła ta obejmuje czwartą, piątą lub szóstą klasę. Po szkole podstawowej jest gimnazjum, które rozciąga się do ósmej lub dziewiątej klasy. Po gimnazjum młodzież uczy się w liceum. Nauka w szkole średniej trwa cztery lata. Można tam zdobyć bachelors degree z nauk ścisłych lub humanistycznych. Jest to odpowiednik naszego licencjatu. W szkole średniej istnieje system punktowy oraz, w zależności od stanu, pewne wymagania minimalne. Ci, którzy pomyślnie ukończą klasę dwunastą, uzyskują maturę.
Ukończenie szkoły średniej uprawnia do uczęszczania na studia. W USA edukacja uniwersytecka ma szczególnie wysoki status. Stany Zjednoczone są krajem o najwyższym odsetku młodych ludzi uczęszczających na studia.
System szkolny jest państwowy, co oznacza, że ​​każdy ma możliwość bezpłatnego uczęszczania do szkoły do ​​czasu ukończenia obowiązku szkolnego. Z oferty tej korzysta 90% studentów. Pozostałe 10% uczęszcza do jednej z prywatnych szkół w kraju.

Przedmioty obowiązkowe, fakultatywne i pozalekcyjne

W USA oprócz nauki kilku przedmiotów obowiązkowych istnieje również możliwość wyboru przedmiotów. Przedmioty obowiązkowe obejmują matematykę, angielski i historię USA. Lista przedmiotów możliwych do wyboru jest długa i różni się w zależności od szkoły. Uczniowie mogą się uczyć dodatkowo między innymi: dziennikarstwa, retoryki, fotografii, projektowania stron internetowych, psychologi, języków obcych, nauki o żywieniu i wielu innych.

Po szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne, sportowe, muzyczne, artystyczne. Te zajęcia są częścią codziennego życia szkolnego wszystkich amerykańskich uczniów i nie tylko tworzą wspaniałe poczucie wspólnoty, ale także zachęcają do spędzania czasu w szkole. Liczba zajęć pozalekcyjnych może oczywiście różnić się w zależności od szkoły.

Oceny i testy

Oceny w amerykańskim systemie szkolnym nie składają się z cyfr, lecz z liter. Najwyższą oceną jest A, a najniższą F. Podobnie jak w Polsce, oceny mogą być oznaczone (+) lub (-).
W amerykańskich szkołach są powszechne pisemne testy wielokrotnego wyboru.

Aby kontynuować naukę po szkole średniej, amerykańscy uczniowie muszą zdać test SAT. Standaryzowany test dotyczy wszystkich stanów i często wyznacza dalszą ścieżkę edukacyjną uczniów.