Poznaj skuteczne metody nauki języka obcego!

Edukacja lingwistyczna jest niezwykle ważna, gdyż pozwala ona nie tylko nawiązać kontakt z osobami z innych krajów, ale również zdobywać specjalistyczną wiedzę. Wielu osobom nauka języków wydaje się monotonnym i czasochłonnym zajęciem. Warto więc znać efektywne metody przyswajania obcych słówek oraz fraz.

Metoda Robina Callana

Koncepcja została opracowana w 1960 roku. W ramach metody wykorzystywana jest technika audio-lingwalna stosowana w armii w celu szybkiego przyswojenia obcego języka mówionego przez żołnierzy. Koncepcja bazuje przede wszystkim na konwersacji. Prowadzący zajęcia w szkole Lincoln wyrywkowo pyta swoich uczniów o różnorodne zagadnienia, dotyczące omawianego na lekcji tematu. Odpytywani nie mają dużo czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią. W swojej koncepcji Robin Callan wyeliminował tworzenie notatek. Duże znaczenie ma natomiast regularne powtarzanie opanowywanego materiału.

Metoda Helen Doron

Koncepcja wykorzystywana jest m.in. w ramach zajęć angielskiego online. Jej pełna nazwa to Helen Doron Early English. Koncepcję opracowano dla uczniów w wieku 3-19 lat. Metoda opiera się na naśladownictwie. Zalicza się ją do koncepcji audiowizualnych, wykorzystujących piosenki, filmy oraz edukacyjne aplikacje. Do 2019 roku z metody skorzystało 3 miliony uczniów. W Polsce koncepcja Helen Doron stosowana jest od 1999 roku. Nauka odbywa się w małych grupach, nie przekraczających 8 osób. Dzięki takiemu podejściu prowadzący zajęcia każdemu uczniowi może poświęcić wystarczającą ilość swojej uwagi. Lekcje odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu, a ich czas oscyluje w granicach 30 – 60 minut. Zajęcia prowadzone są w obcym języku, Pełny cykl nauki obejmuje dziesięć lat. Przyswajanie obcego języka bazuje na pozytywnych doświadczeniach, zabawie oraz interakcji pomiędzy uczestnikami kursu.

Istnieje wiele efektywnych metod nauki angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, bądź innego języka obcego. Warto pamiętać, by wybrać koncepcję dostosowaną do własnych potrzeb i upodobań.